Analiza techniczna indeksu mWIG40

Na WIG20 obserwujemy zmagania w ramach zakreślonych już dwa tygodnie temu poziomów wsparcia i oporu. Ciągle piszę o spadających notowaniach kontraktów terminowych i polskich akcji. Tymczasem rzeczywistość mniejszych spółek wygląda zupełnie inaczej. Słusznie zwrócono mi uwagę, że zafiksowałem się na negatywnym obrazie WIG20 zupełnie pomijając pozostałe indeksy warszawskiej giełdy. Z tego względu dziś spojrzenie na indeks średnich spółek mWIG40.

mWIG40 26092016 wykres miesięczny
mWIG40 26092016 wykres miesięczny źródło: stooq.pl

Średnie spółki znajdują się właśnie na poziomach maksimów z ośmiu lat. Rok 2016 jest bardzo udany. Indeks zyskał około 30%. Faktycznie dokonało się to w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Szybkość zwyżki każe zachować ostrożność i przygotować się na możliwość wystąpienia korekty. Dodatkowym ostrzeżeniem są niskie obroty, które towarzyszą wzrostom. Trudno też jednoznacznie ocenić układ falowy tych zmian.

Byki nadal utrzymują zdecydowaną przewagę na rynku mWIG40, mimo sygnałów ostrzegawczych wskazanych wyżej. Indeks wybił się powyżej ostatnich lokalnych maksimów na poziomie 4020 pkt luką hossy i nadal utrzymuje notowania powyżej tego bardzo istotnego wsparcia. Kupujący chcąc zachować tendencję wzrostową nie powinni dopuścić do zamknięcia luki lub utworzenia wyspy odwrotu. Następnie powinni powalczyć o wyjście ponad 4088 pkt. Może się ono przyczynić do kolejnego testu maksimów na poziomie 4105 pkt. Do zakończenia pełnej sekwencji może brakować jeszcze jednej fali w górę, która może poprawić szczyty nawet o ponad 100 punktów.

mWIG40 26092016 wykres godzinowy
mWIG40 26092016 wykres godzinowy źródło: stooq.pl

Celem niedźwiedzi jest przełamanie w dół przedziału 4044 – 4020 pkt. Bardzo ważny jest również spadek w cenach zamknięcia poniżej 3960 pkt. Na tym poziomie w 2015 roku został ukształtowany szczyt, który w dłuższym terminie można rozpatrywać jako szczyt fali trzeciej. Pogorszenie koniunktury na rynku średnich spółek powinno przełożyć się na spadek poniżej 3666 pkt już bez ustanawiania nowego szczytu. Wydaje się jednak, że będzie to bardzo trudne zadanie. Chyba że mamy właśnie do czynienia z końcówką fali trzeciej, która podwoiłaby wartość indeksu poczynając od swoich minimów na poziomie 2054 pkt.

mWIG40 26092016 wykres dzienny
mWIG40 26092016 wykres dzienny źródło: stooq.pl

Na koniec jeszcze jeden ciekawy element. Kurs kontraktów terminowych na mWIG40 notowany jest z ponad 100 punktową ujemną bazą. Historia uczy, że zwykle tak duży pesymizm na rynku instrumentów pochodnych prowadzi do wręcz przeciwnego efektu na indeksie. Z tego względu obawiam się, że krótkie pozycje mogą zostać „wywiezione”. Jedyną szansą dla nich jest zamknięcie wzrostowej luki, wówczas do gry na spadki może przyłączyć się więcej inwestorów.