Jak zostaną rozliczone kontrakty terminowe FW20 20 grudnia 2019?

Takie pytanie zadają sobie inwestujący w futures na indeks WIG20. Wyższa zmienność to szansa dla obu stron na znaczne zmiany. Z końcem tygodnia do głosu doszedł wreszcie popyt. FW20 odrobiły część strat z czterech poprzednich tygodni. Piątek niestety zakończył się znów czarną świecą. Czy to oznaka powrotu do spadków? Na razie chyba jeszcze na to za wcześnie. A kontrakty mogą zostać rozliczone w okolicach 2150 punktów.

Wykres kontraktów terminowych na WIG20 - skala tygodniowa 13 grudnia 2019
FW20 13122019 wykres tygodniowy

Czy porozumienie USA – Chiny da rynkom finansowym dodatkowe paliwo do wzrostu?

Pewne znaczenie dla sentymentu rynkowego może mieć decyzja podjęta na polu wojny handlowej USA-Chiny. Mamy obustronne zawieszenie wprowadzenia kolejnych stawek celnych. To pierwszy krok w kierunku uzgodnienia porozumienia. Rynki finansowe czekały na pozytywne wieści z tego frontu i się doczekały. Zobaczymy teraz w jakim stopniu ta decyzja jest już w cenach akcji za oceanem.

Sytuacja kupujących kontrakty FW20 tuż przed rozliczeniem serii grudniowej

Kupujący kontrakty terminowe na indeks WIG20 mają jeszcze miejsce na zwiększenie skali odbicia. Zwłaszcza że luka hossy utworzona piątkowym otwarciem została utrzymana w cenach zamknięcia dnia. To jest pierwsze istotne wsparcie dla długich pozycji na kontraktach FW20. Jeżeli zostanie ono utrzymane w najbliższych dniach, wzrosną szanse na kontynuację odbicia w górę. Na razie jednak trzeba je traktować jeszcze w kategoriach korekty. Miejsc docelowych zasięgów dla wzrostu jest kilka.

  1. Strefa 2148 – 2170 pkt – dołek pierwszej fali spadkowej.
  2. Strefa 2200 – 2217 pkt – potencjalne prawe ramię głowy z ramionami.
Wykres kontraktów terminowych na WIG20 - skala dzienna 13 grudnia 2019
FW20 13122019 wykres dzienny

Średnioterminowa opcja zakończenia spadków

Z wykresu FW20 można wyprowadzić również scenariusz zdecydowanie bardziej pozytywny dla byków. Jest on oczywiście obarczony w obecnej chwili większym prawdopodobieństwem błędu. Niemniej warto być przygotowanym na taką możliwość w kontekście swoich inwestycji. Otóż kontrakty terminowe FW20 utworzyły trzy dołki:

  1. Pierwszy dołek w lipcu 2018 – na poziomie 2053 punktów.
  2. Drugi dołek w sierpniu 2019 – na poziomie 2041 punktów.
  3. Trzeci dołek ostatnio w grudniu 2019 – na poziomie 2038 punktów.

Tylko nieznacznie poprawiały one swoje minima. Może to świadczyć o mocnej strefie wsparcia. Dwa razy mieliśmy duże odbicia od tej strefy. Nie można wykluczyć, że inwestorów czeka trzeci taki ruch. Co więcej, kształtuje nam się układ trójkąta zniżkującego, z bardzo małym pochyleniem. Potencjalnie dołek na 2038 pkt może być nawet ostatnim w całej dwuletniej korekcie spadkowej. A kontrakty terminowe ponownie zaatakują ruchomy opór przebiegający w okolicach 2250 pkt i tym razem zrobią to skutecznie.

Sprzedający chcą sprowadzić notowania FW20 poniżej 2038 pkt

Podaż w tygodniu rozliczeniowym kontraktów terminowych ma dwa cele. Powrócić do spadków i zaatakować minima na poziomie 2038 punktów. Pierwszy z tych celów ma szansę zostać wcielony w życie wraz z zamknięciem sesji poniżej 2105 pkt. Wówczas sprzedający mogą wzmóc presję na spadek kursu FW20 i przynajmniej sprawdzenie poziomu połowy białej świecy na 2083 pkt. Drugi cel tj. rozbicie ostatniego dna na wysokości 2038 pkt będzie chyba trochę trudniejszy do osiągnięcia, ponieważ rynek nie zdołał się jeszcze wyjść z wyprzedania na dłuższych interwałach. Wiadomo, jednak że piątek trzech wiedźm potrafi zapewnić emocje i dużą zmienność nawet w jednym kierunku. Natomiast sam spadek poniżej dołka na 2038 będzie sygnałem sprzedaży i kontynuacji trendu spadkowego. Ruch spadkowy może przynieść nawet około 100 punktów zysku. Poziomem docelowym będą okolice 1900 pkt. Pamiętajcie tylko, że w tym miejscu rynek odwrócił się już aż trzy razy. Ryzyko spadku kilkoma punktami poniżej 2038 i następnie powrotu w górę jest wysokie, szczególnie jeśli atak dokonałby się tak szybko w czasie.

Wykres kontraktów terminowych na WIG20 - skala godzinna 13 grudnia 2019
FW20 13122019 wykres godzinny

Strategia spekulacji w tygodniu 16-20 grudnia 2019

Początek tygodnia może przebiegać nadal przynajmniej w lekko wzrostowej atmosferze. W tym rytmie możemy dotrzeć do oporów w strefie 2148 – 2170. Dopiero tam powinny zapaść bardziej zdecydowane rozstrzygnięcia co do charakteru obecnej zwyżki. Zobaczymy, czy jest wola i ochota do dalszego wzrostu kontraktów FW20. Czy też inwestorzy zechcą zamykać swoje długie pozycje i tym samym powrócimy do tendencji spadkowej. Jeżeli natomiast w poniedziałek rynek od razu sprzeda fakty związane z zawieszeniem broni w wojnie handlowej, wówczas zrobi się bardziej niebezpiecznie. Dużo będzie zależało od stylu korekty. Realne stanie się ryzyko, że chcemy powrócić do spadków, wraz z pogłębieniem zejścia poniżej 2083 pkt. Utrzymanie korekty płaskiej w przedziale 2128 – 2100 może sprawić, że byki otrzymają szansę na postawienie drugiej nogi i wybicie cen w górę powyżej 2128 pkt. Byłby to sygnał do zajmowania długich pozycji na kontraktach. W takich okolicznościach rozliczenie grudniowej serii kontraktów terminowych na WIG20 może nastąpić po cenach zbliżonych do 2150 punktów.

Facebook Comments