Trzy spółki z szansą na przełamanie trendu spadkowego

Małe i średnie spółki radzą sobie na GPW decydowanie lepiej niż spółki z WIG20. Wśród nich można jednak również znaleźć maruderów, którzy pozostają w mocnym trendzie spadkowym. Prezentuję trzy takie spółki, które mają szansę na zakończenie bessy i wzrostowe wybicie ponad linie trendu spadkowego. Może to być dobra okazja inwestycyjna.

Chodzi o akcje spółek Sygnity, Serinus i Sunex. Ograniczeniem inwestycyjnym jest mała płynność tych firm ze szczególnym uwzględnieniem ostatniej z nich, która kilka miesięcy temu przeniosła się na rynek podstawowy z NewConnect. We wszystkich trzech przypadkach wykresy ich notowań wskazują na bliski czas walki z podstawowym oporem jakim jest spadkowa linia trendu. W przypadku jej przełamania mogą one przynieść większy zysk niż średnia rynkowa.

Długoterminowy wykres Sygnity wskazuje w pełni ukształtowaną pięciofalową strukturę spadkową z wydłużoną falą trzecią. Ostatnie dwa miesiące były okresem znacznego ponad 30 % wzrostu ceny akcji. Powstała pierwsza wzrostowa piątka, która podlega korekcie. Korekcyjne spadki mogą sięgnąć nawet poziomu 5,07 zł za akcję. Powrót do wzrostów i przebicie poziomu 6,10 da sygnał kupna. Pierwszym oporem będzie 6,31 – 6,48. Na wysokości około 6,65 jest zlokalizowana ciągle opadająca linia trendu spadkowego. W przypadku jej sforsowania akcje Sygnity mają szansę wzrosnąć do zakresu 8,50 – 9,00 złotych.

Sygnity 21102016 wykres tygodniowy
Sygnity 21102016 wykres tygodniowy źródło: stooq.pl

Serinus w ciągu 6 lat stracił ponad 90% swojej wartości. Obecnie cena akcji spółki wydaje się być w podobnej sytuacji technicznej jak akcje Sygnity. Wykres również wyrysował układ wzrostowej piątki co sugeruje konieczność pojawienia się przynajmniej drugiej takiej fali wzrostów. Akcje osiągnęły lokalny szczyt na poziomie oporu 1,21. Korekta trwa już prawie 10 dni. Powrót do wzrostów i przebicie 1,21 za akcję da sygnał kupna połączony z pokonaniem oporu i linii trendu spadkowego. Do pełni szczęścia przydatny będzie wzrost powyżej 1,35 To da potencjał powrotu do 1,72, a nawet 2,54. Łyżką dziegciu w tym przypadku jest znaczne podobieństwo sytuacji technicznej do tego co działo się na akcjach Petrolinvestu. Jeżeli porównamy wykresy obu tych firm okaże się, że Petrolinvest znalazł się w bardzo podobnej sytuacji i niestety nie wykorzystał jej.

Serinus 21102016 wykres tygodniowy
Serinus 21102016 wykres tygodniowy źródło: stooq.pl

Sunex również zaliczył potężne spadki, które przybrały postać spadkowego impulsu. Obecnie notowania stabilizują się w dosyć wąskim układzie pod poziomem oporu na wysokości 4,10 – 4,38. Przypomina on trójkąt sugerując wybicie w dół poniżej 3,75 – 3,65 i kontynuację spadków. Z drugiej jednak strony akcje Sunex minimalnie przebiły już linię trendu spadkowego. Może to zachęcić inwestorów do przychylniejszego spojrzenia na ten papier. Wybicie się w górę powyżej 4,38 będzie stanowiło sygnał kupna akcji. Celem jest 6,99 i ostatni szczyt zlokalizowany na tych poziomach. Wadą w tym wypadku jest mały obrót generowany podczas notowań. Może on osłabiać pozytywną wymowę wykresu. Podnosi również ryzyko inwestycyjne związane z zakupem akcji Sunex.

Sunex 21102016 wykres dzienny
Sunex 21102016 wykres dzienny źródło: stooq.pl

Zaprezentowane spółki ze względu na panujący na nich trend spadkowy charakteryzują się wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Jednocześnie dają szansę na ponadprzeciętną stopę zwrotu z inwestycji w krótkim terminie.

Facebook Comments