Szanse i zagrożenia dla akcji CI Games

Branża gier komputerowych jest licznie reprezentowana na GPW w Warszawie. Z uwagi na osiągnięcia polskich gier na arenie międzynarodowej, cieszy się również ogromną popularnością wśród inwestorów. W maju przedstawiłem krótkoterminową analizę akcji CD Projektu. Teraz przyjrzymy się CI Games, kolejnej spółce z tego segmentu, która swoimi dokonaniami wyraźnie pokonała rynek w ostatnich miesiącach.

CI Games wykres dzienny
CI Games wykres dzienny


Po okresie mocnych wzrostów trwających od kwietnia, w sierpniu walor przeszedł do korekty. Notowaniom spółki towarzyszy bardzo wysoka zmienność. Obrazowo można by rzec, że jej akcje kuszą jak „złoty pociąg” prawdopodobnie odnaleziony pod Wałbrzychem. W krótkim terminie mamy do czynienia z korekcyjnymi wahaniami w przedziale 19,45 – 16,25. Korekta może się skończyć po pokonaniu w górę wartości 20,10. Wydaje się jednak, że akcje mogą  również utworzyć jeszcze jeden, niższy dołek. Duże znaczenie będzie miało zachowanie kursu przy cenie 17,90. Spadek poniżej wskazanego poziomu i brak szybkiego powrotu powyżej będzie pierwszą przesłanką przemawiającą za realizacją spadkowego scenariusza. To pogorszy sytuację techniczną spółki. Zagrozi utworzeniem formacji głowy z ramionami. Umożliwi też zamknięcie kursu w zakresie poprzedniej fali korekcyjnej, tym samym „może zaprzeczyć” impulsowemu charakterowi wzrostów. W takim scenariuszu, spadek poniżej 16,25 stworzy zagrożenie cofnięcia się wyceny do 14,80 lub nawet do około 12 złotych. Jednak dopiero przełamanie poziomu 11,39 nakazywałoby zmienić nastawienie na negatywne.

CI Games wykres miesięczny
CI Games wykres miesięczny

W dłuższej perspektywie dzieją się rzeczy bardzo ważne. Akcje CI Games walczą o przełamanie trendu spadkowego i powrót do szczytów w okolicach 37 złotych. Na razie mamy do czynienia z długim górnym cieniem na interwale miesięcznym. Z tego względu notowania poniedziałkowe będą dosyć istotne dla tego układu. Oczywiście pozostawienie cienia osłabi, jednak nie przekreśli wzrostowych szans spółki. Wydaje się, że najbardziej prawdopodobne jest dalsze korygowanie ceny, uspokojenie emocji i wychłodzenie wskaźników, aby za jakiś czas skutecznie powrócić do ataku na szczyty. Szczególnie, że na wykresie tygodniowym wzrosty prezentują bardziej jednoznaczny impuls, aniżeli ta sama figura ujęta w skali dziennej.

CI Games wykres tygodniowy
CI Games wykres tygodniowy

Reasumując, szersze perspektywy techniczne spółki są obiecujące. Pamiętać należy, że analiza fundamentalna także ma ogromne znaczenie i wycena akcji będzie zależała od skali sukcesu gier wydawanych przez emitenta. Nie zapominajmy również o sentymencie, który w tej branży jest znakomity, co nie znaczy, że niezmienny. Wskaźniki ceny do zysku są znacznie powyżej średniej giełdowej i jeden niewypał może tutaj wiele zmienić.