Czy Dax rysuje klin?

Wykres dziesięcioletnich notowań kontraktów na niemieckiego Dax’a pokazuje skalę wzrostów jakie dokonały się na rynku niemieckim w ostatnich 7 latach. To co się teraz dzieje stanowi jeszcze tylko niewielką korektę. Kluczowe były zamknięcia notowań z 21 i 24 sierpnia, które przełamały zlokalizowane na poziomie 10090 pkt ważne wsparcie. Taki obrót sprawy poddał w wątpliwość pięciofalowy charakter wzrostów trwających od października 2014 do kwietnia 2015. Stwarza to możliwość wskazania alternatywnych rozwiązań.

Dax Future wykres miesięczny
Dax Future wykres miesięczny

Widać, że byki heroicznie walczą o odzyskanie tego poziomu. Tymczasem układ techniczny w jednym z wariantów przedstawia strukturę przypominającą wzrostowego klina kończącego cały okres aprecjacji niemieckich akcji.  Aby wskazany scenariusz wszedł do gry, konieczne jest trwałe przejście w dół obecnie handlowanych poziomów. Stanie się tak, gdy kontrakty na Dax’a zamkną się poniżej strefy 10000- 9324. Zgodnie z teorią, ruch spadkowy powinien sięgnąć podstawy tej formacji. To wskazuje nam trudno wyobrażalny poziom 3588 – 3773. Takie obsunięcie rynku można chyba uzasadniać tylko jakimś kataklizmem. A jak to wygląda w bardziej pozytywnym świetle?

Dax Future wykres tygodniowy
Dax Future wykres tygodniowy

Obecny trend spadkowy jest korektą okresu wzrostów rozpoczętych od 2011 roku. W tym obrazie istotne wsparcia znajdują się dopiero 2 tys punktów niżej w strefie 7601 – 8365.  To znaczna odległość, jednak dynamika ostatnich dni sugeruje, że może ona zostać pokonana w dosyć szybkim tempie. Obrona rynku w tym przedziale lub nawet nieco wyżej może być wstępem do kolejnej tj. piątej fali wzrostów liczonych od 2009 roku.

Dax Future wykres miesięczny opcja alternatywna
Dax Future wykres miesięczny opcja alternatywna

Inna wzrostowa prognoza wskazuje na poziom 8144, będący szczytem osiągnięć z 2007 roku. W oparciu o bezwzględne wielkości wzrostów można tutaj uznać, że ruch w latach 2009 – 2015 stanowi kompletną  trzecią falę wzrostową z impulsami: 1 z 2009 – 2011 i wzrostem o ponad 4 tys punktów, 3 z 2011 – 2014 i wzrostem o ponad 5 tys punktów oraz 5 z 2014 – 2015, który dał wzrost o ponad 4 tys punktów. Oznacza to, że teraz mamy korekcyjną falę czwartą wyższego rzędu, a 8144 wyznacza granicę pomiędzy rynkiem byka i niedźwiedzia. Utrzymanie jej, każe rozpatrywać możliwość zbudowania kolejnej fali wzrostów. Ostrzeżenie dla opcji wzrostowej nastąpi po spadku poniżej 8144 pkt, a ostateczne załamanie byczych aspiracji po przejściu w dół poziomu 7601.

Na koniec przypomnę tylko, że każda długoterminowa prognoza obarczona jest dużym ryzykiem.

Facebook Comments