Przygotowanie do wybicia

Sygnał kupna na dziennym MACD trzyma rynek w tendencji lekko wzrostowej od dwóch dni. Tworzymy dosyć wąską konsolidację przy szczytach ostatniego odreagowania. Taki obraz trzeba uznać za sprzyjający ewentualnemu dalszemu wybiciu indeksu WIG20 w górę. Jutro lub w ciągu najbliższych dni powinniśmy zobaczyć działania zmierzające do ugruntowania przewagi jednej ze stron.

W układzie technicznym rynku nie zaszły istotne zmiany. WIG20 przebywa nadal w zakresie 2239 – 2182, który jest istotny z punktu widzenia dalszego kierunku. Na kontraktach terminowych widać na przemian niewielkie spadki i wzrosty LOP. Taki bezruch zwykle prowadzi do wychłodzenia wskaźników i przygotowania przestrzeni pod dalsze rozstrzygnięcia. Poprzednio wskazywałem kolejne przesłanki wzmacniające siłę wzrostowej strony rynku. One nadal pozostają w mocy. Malejący zakres wahań stworzył nam wyżej położoną granicę wsparcia. Mowa o poziomie 2215 pkt, który stanowi minimum ostatniej konsolidacji.

FW20 0408 wykres 5 minutowy
FW20 0408 wykres 5 minutowy

Krótkoterminowo, w wersji byczej, możemy mieć do czynienia z korektą (trójkątem), który poprzedza wyjście ponad 2239, w ramach ostatniej wzrostowej fali. Fala ta może dotrzeć nawet do oporu 2254-2258. Bardziej optymistyczną możliwością jest ta, że pierwsza pięciofalowa struktura została już zakończona. Teraz mamy korektę, która może sprowadzić rynek w okolice 2215 – 2202. Dopiero następna podfala wzrostów przebije poprzedni lokalny szczyt na 2239. Ma ona również szansę pokonać poprzednio wspomniany opór, ponieważ będzie wstępem do większej korekty zejścia od szczytów na 2538 pkt.

W wersji negatywnej też dwie opcje, w dużej mierze tożsame z opcjami dla byków. Opór na poziomie 2254 – 2258 może okazać się zaporą nie do przejścia. W ten sposób powrót w dół pod 2239 będzie jednocześnie końcem wzrostowego odreagowania. Tym samym rynek powróci do silniejszego spadku. Przypieczętuje on wyjście dołem z zakresu kilkuletniej konsolidacji. Przyglądając się wykresowi dokładniej można pokusić się o stwierdzenie, że końcówka notowań poniedziałkowych i początek wtorkowych tworzą spadkową falę impulsu. Pokonanie w dół poziomu 2215, a następnie 2202, w niedźwiedzim wariancie, może przyczynić się do szybszego powrotu zniżek na warszawski parkiet.