Pozytywny układ na akcjach Orange

Spółka prezentuje się coraz lepiej na giełdowym wykresie. Kurs akcji Orange rysuje układ odwróconej głowy z ramionami.

Wykres dzienny spółki Orange PL
Orange PL 29122017 wykres dzienny

Pamiętajmy jednak, że dopiero wybicie i wzrost ceny akcji potwierdzi tę pozytywną wymowę.

Po wybiciu  w dół długoletnich minimów byki przystąpiły do kontry i skupowania akcji Orange Polska. Efektem był powrót korpusami świec powyżej minimalnych zamknięć. Jednocześnie cena dotarła do pierwszego istotnego oporu w postaci szczytu czwartej fali. Obecnie popyt i podaż zmagają się w zakresie istotnych poziomów cenowych. Ich wybicia określą średnioterminowy kierunek trendu na Orange.

Kupujący akcje Orange próbują przejść do ataku

Popyt na ostatniej sesji 2017 roku obronił wsparcia wynikające z poziomów lokalnych szczytów zlokalizowane w strefie 5,71 – 5,65. Możemy mieć do czynienia z zakończeniem korekty spadkowej na akcjach Orange. Taki scenariusz zapowiada wzrosty i test lokalnych szczytów na 6,11. Współgrają one z jeszcze jednym wierzchołkiem utworzonym w 2016 roku na wysokości 6,09. Razem tworzą wzrostową formację odwróconej głowy z ramionami. Jej realizacja stworzy inwestorom szansę wyciągnięcia kursu Orange PL w okolice 8 złotych za walor i zarobku ponad 20%. Wstępny sygnał kupna to wzrost powyżej 5,81. Właściwy sygnał kupna to wybicie w górę poziomu 6,11. Powinno ono być mocne i zdecydowane, w przeciwnym razie wzrośnie prawdopodobieństwo jedynie naruszenia oporu.

Jakie są ryzyka?

Podaż również walczy. Pierwsze podejście do wsparć zakończyło się jej przegraną. Jeżeli jednak kupujący nie przejdą do ataku, to zrobią to sprzedający. Utrata w dziennych cenach zamknięcia poziomu 5,71 może pociągnąć za sobą wyprzedaż akcji Orange do szerokiej strefy wsparcia na 5,24 – 4,88. Tam sprzedający mogą nieco odpuścić i dać nową szansę popytowi. Wstępny sygnał sprzedaży to spadek poniżej 5,66. Wówczas ceny nie powinny już wrócić wyżej. Drugim ryzykiem jest wspomniane wyżej naruszenie poziomu 6,11. Grozi ono załamaniem pozytywnej formacji oRGR i szybkim zwrotem w dół. Pewnym ostrzeżeniem jest tutaj również brak przełamania linii trendu spadkowego na wykresie miesięcznym.

Wykres miesięczny spółki Orange PL
Orange PL 29122017 wykres miesięczny

Notowania giełdowe w grudniu zakończyły się na linii trendu, ale pozostawiły również długi górny cień.

Ciekawa propozycja inwestycyjna

Zachowanie akcji Orange PL wskazuje, że popyt chce pokusić się o więcej. Spółka może być ciekawą, giełdową propozycją inwestycyjną. Kupujący muszą jednak zdecydowanie rozprawić się z linią trendu spadkowego na interwale miesięcznym oraz linią szyi formacji odwróconej głowy z ramionami.