LPP w ciekawym miejscu

Jednym ze słabszych obecnie komponentów indeksu WIG20 jest LPP. Spółka miała świetny sierpień 2016. Teraz zbiera siły do zmierzenia się z widoczną na wykresie formacją odwróconej głowy z ramionami. W tym kontekście perspektywa dalszego wzrostu ceny akcji LPP jest bardzo realna.

LPP 03032017 wykres dzienny - źródło: stooq.pl
LPP 03032017 wykres dzienny – źródło: stooq.pl

Po dłuższej korekcie spadkowej akcje LPP znów zameldowały się blisko maksimów z ostatniego półrocza. Tutaj rozegra się walka o kontynuację trendu wzrostowego. Walor powinien być mocny. Wszelkie wahania popytu należy odczytywać jako sygnał ostrzegawczy.

Kupujący są już w fazie testu linii szyi pro wzrostowej formacji. Przebiega ona na wysokości 6050 – 6040 zł za akcję. Pierwsze podejście zakończyło się zwrotem w dół. Byki powinny obronić wsparcia na poziomach 5570 i 5351. Po czym wyprowadzić kolejną falę wzrostową, której celem będzie przełamanie wskazanego wyżej oporu na 6050, a następnie poziomów 6232 i 6472. Taki obrót wypadków powinien skutkować wzrostem kursu papierów wartościowych LPP docelowo w okolice 8350 zł za walor.

LPP 03032017 wykres tygodniowy - źródło: stooq.pl
LPP 03032017 wykres tygodniowy – źródło: stooq.pl

Kto w takim razie sprzedaje akcje z tak dobrą perspektywą zysku? Po pierwsze, inwestorzy, którzy od dołka sporo już na nich zarobili. Po drugie ci, którzy obawiają się długoterminowego obrazu spółki. Trend spadkowy z okresu 2014 – 2016 uaktywnił większe obroty akcjami, aniżeli miało to miejsce podczas trendu wzrostowego. Dodatkowo, spadki przybrały formę pięciofalowego impulsu. Może to świadczyć o tym, że będzie mu towarzyszył co najmniej drugi taki impuls w dół. Bardzo mocną strefą oporu dla ceny papierów LPP jest przedział cenowy 6232 – 6472. Kurs znajduje się niedaleko tej bariery. I jest to jedyne zagrożenie dla trendu wzrostowego. Możliwe jest, że wyjście górą z formacji RGR’a się nie uda. Cena, po początkowym wzroście, zacznie zniżkować i spadnie poniżej 5980 zł. Jeżeli stanie się tak na zamknięciu dziennych notowań, pojawi się ryzyko realizacji scenariusza spadkowego. Decydujące dla takiego układu będzie zachowanie akcji na poziomie dna 4977 zł za akcję.

Posiadacze akcji LPP powinni nastawić się na wzrosty. Zagrożeniem dla tego scenariusza jest książkowy układ RGR’a. Wszyscy widzą formację jak na dłoni, wręcz zachęca ona do kupna akcji. A z tym nie jest łatwo, bo cena jednej sztuki to kilka tysięcy złotych.