Kopex da zarobić mimo odpisów

Spółka Kopex przekazała wczoraj negatywne komunikaty o znacznych odpisach bilansowych w związku z utratą wartości aktywów. Wiadomo, branży wydobywczej wiedzie się słabo. Nawet giganci tacy jak KGHM decydowali się na odpisy. Analiza techniczna mówi jednak, że każdej pięciofalowej strukturze towarzyszy co najmniej drugi taki układ. Kurs Kopexu wykreślił już jedną taką falę wzrostową.

Od marca 2016 ceny akcji spółki wzrosły o ponad 100% z minimów 2,09 do poziomu 4,20. Towarzyszył temu znaczny wzrost obrotów. Aprecjacja kursu przyjęła na wykresie obraz impulsu, który teraz podlega ostrej korekcie. Widać przy tym, że są chętni na zakup walorów po niższych cenach. Dodatkowo kurs dotarł do spadkowej linii trendu obejmującej notowania z ostatniego roku. Doszukiwać się też można możliwości ukształtowania odwróconej formacji głowy z ramionami. Być może jesteśmy właśnie świadkami tworzenia prawego ramienia takiego układu. Jego zasięg można oszacować na poziom 6,31 złotego za akcję firmy. I trzeba to uznać za niezłą okazję inwestycyjną. Zwłaszcza, że otoczenie wydobywcze zaczyna łapać głębszy oddech. Widzieliśmy dynamiczne odbicie na JSW. Na wykresach cen węgla również widać próbę powstrzymania spadków. To wszystko mówi o poprawiającym się sentymencie do spółek związanych z górnictwem.

Kopex wykres dzienny
Kopex wykres dzienny

Pod kątem konkretnych poziomów cenowych można wyznaczyć wsparcia na poziomie 2,90 – 2,87. Zbiega się tam 0,618 zniesienia całej fali wzrostowej i połowa białej świecy z 17 marca. Byki powinny zaciekle bronić tych cen. Bardzo ważne jest już obecne minimum na 3,04, które może stanowić kres korekty spadkowej. Zagrożeniem dla scenariusza wzrostowego będzie zejście poniżej 2,51 i zasłonięcie wzrostowej luki cenowej. Szans na powrót tendencji zwyżkowej należy upatrywać w wyjściu ponad 3,56. Jest to wstępny sygnał kupna. Przebicie 3,88 będzie wiązać się z testem spadkowej linii trendu. Jej przełamanie przesądzi o pokonaniu poprzedniego szczytu na poziomie 4,20. Droga do realizacji odwróconej głowy z ramionami stanie otworem.

Kopex wykres godzinowy
Kopex wykres godzinowy

Warto obserwować ten walor. Wykres spółki nadal pozostaje w trendzie spadkowym. Widać już jednak pierwsze pozytywne sygnały. Byki do dzieła!