Kontrakty terminowe na WIG20 w stanie równowagi

Prognoza nakreślona ostatnim razem nadal pozostaje w mocy. Kontrakty znalazły poziom równowagi między ok 2259 – 2279 pkt. Taki obraz rynku nie zamyka drogi ani bykom, ani niedźwiedziom. Utrzymywanie notowań powyżej wzrostowej luki lekko przemawia na korzyść tych pierwszych. Testem dla rynku będzie spadkowa linia trendu, której skuteczne sforsowanie potwierdzi zmianę tendencji ze spadkowej na wzrostową, przynajmniej
w kontekście kilku następnych dni.

FW20 1507 wykres godzinowy
FW20 1507 wykres godzinowy

W bardzo krótkim ujęciu sytuacja może się przedstawiać następująco. Kurs przetestował poziom wzrostowej luki w przedziale 2241 – 2246. Dzisiejsze minimum wypadło na 2245 pkt, czyli punkt niżej niż górne ograniczenie luki. Rynek lubi takie zachowania i warto mieć je na uwadze ustawiając zlecenia stop. Po czym, w końcówce notowań, i kontrakty, i WIG20 powróciły do głównego przedziału wahań z ostatnich dwóch dni tj. wspomnianego 2259 – 2279 pkt. dla futures. Ruch przebijający wskazany zakres w dół mógł stanowić jedynie dopełnienie obrazu korekty. Kierunek, który zostanie teraz obrany, z większym prawdopodobieństwem, wskaże prawdziwy sentyment rynku. Bez względu na założenie, czy ostatni układ w dół to korekta dla wzrostów, czy też może pięciofalowy impuls nowej fali wyprzedaży, walka będzie się toczyć na poziomie 2279 – 2283. Przejście tego zakresu
w górę, a następnie sforsowanie i bycza obrona 2302 pkt. powinno przełożyć się na wzrosty. Spadkowa linia trendu zostanie przełamana i minimalny zasięg ruchu to przedział luki 2342 – 2345. Zatrzymanie i powrót poniżej dzisiejszych minimów z zamknięciem luki wzrostowej i przekroczeniem wsparcia na 2236 pkt. należy traktować negatywnie. Ostatecznym potwierdzeniem będzie tu jednak dalszy spadek pod lipcowy dołek.
O rozstrzygnięciach ma szansę zadecydować już dziś w nocy grecki parlament.