Czy linia trendu spadkowego została przebita?

Kontrakty terminowe i indeks WIG20 w końcówce tygodnia konsekwentnie zyskiwały na wartości. Poziom 2279 – 2283 przeszły bez większych problemów. Te pojawiły się dopiero po pokonaniu 2302. Taka sytuacja była spodziewana, wyraźnie zaznaczyłem, że byki po jego sforsowaniu muszą obronić ten poziom. Piątkowe notowania zakończyły się wartością 2291 pkt. Poziom 2302 nie został więc obroniony. Pytanie, czy na pewno tak należy to interpretować? Zasadnicza w tym wypadku jest linia trendu spadkowego.

FW20 1707 wykres godzinowy
FW20 1707 wykres godzinowy

Sytuacja nie jest oczywista, wszystko zależy od tego, czy linie trendu oprzemy o korpusy, czy o cienie świec. Z tego względu potwierdzeniem odzyskania kontroli nad rynkiem przez byki będzie zdecydowane pokonanie poziomu 2310 pkt. Na wykresie indeksu ta sama linia została pokonana co stanowi pozytywny sygnał.

FW20 1707 wykres dzienny
FW20 1707 wykres dzienny

Z drugiej strony wyłania nam się obraz rynku, który wzrósł budując trzy luki w górę 2241- 2246, 2272 – 2274 i 2310. Start piątkowych notowań na 2310 mógł stanowić lukę wyczerpania. Wymowa przynajmniej krótkotrwałego zakończenia tendencji wzrostowej otwiera pole dla spadków. Połowa białej świecy z czwartku została już przekroczona. Wydaje się więc, że obecnie punktami wzmacniającymi siłę niedźwiedzi będzie zasłonięcie obydwu pozostałych luk. W kontekście wyrysowanego układu technicznego, nawet taki rozwój wypadków nie pozbawi byków szans na utrzymanie rynku powyżej minimum z 8 lipca. Spadki mogą przyjąć zarówno charakter korekcyjny, jak i impulsowy.

FW20 1707 wykres tygodniowy
FW20 1707 wykres tygodniowy

Dodatkowych obaw dostarcza szersze ujęcie, w którym zakończony ruch może być jedynie ruchem powrotnym do linii szyi formacji głowy z ramionami. Taki scenariusz na razie jest kolejnym z argumentów przemawiających za perspektywą dalszej bessy. W horyzoncie długoterminowym, WIG20 znajduje się w istotnym miejscu. Zwycięstwo jednej ze stron może utrwalić kierunek handlu na następne miesiące. W związku z powyższym w ciągu najbliższych dni naszym działaniom powinna towarzyszyć ostrożność.