Kontrakty ponownie przy linii trendu spadkowego

Test linii trendu spadkowego podjęty w czerwcu zakończył się porażką kupujących kontrakty terminowe na WIG20. 100 punktów niżej byki ponownie znalazły się przy tym oporze.

Wykres kontraktów na WIG20 - skala dzienna
FW20 13072018 wykres dzienny

Widać również jakby trochę więcej determinacji po stronie popytu. Nie przełożyło się to tylko jeszcze na pozytywne skutki w postaci wybicia powyżej wskazanej bariery.

Indeks WIG20 i oparte na nim kontrakty terminowe weszły w dosyć szeroką konsolidację  o wysokości 60 punktów. Sprzedający mają przewagę, co widać po większej ilości czarnych świec. Są one jednak rysowane na podobnych poziomach cenowych.  Stąd twierdzę, że tym razem kupujący polskie akcje i kontrakty terminowe są trochę bardziej zdeterminowani w swej walce o powrót do trendu wzrostowego niż miało to miejsce miesiąc temu.

Byki z większą szansą na przełamanie spadkowej linii trendu

Jeżeli byki chcą wyjść zwycięsko z tej batalii, powinny przełamać poziom 2155 – 2165. Najlepiej oczywiście, gdy wybicie powyżej zostanie potwierdzone również wyjściem ponad poprzedni szczyt na 2172 pkt. A do tego zamknięcie dnia nastąpi powyżej wskazanych poziomów cenowych. Taki obrót wydarzeń na warszawskim parkiecie może zapoczątkować dłuższy okres wzrostu wartości akcji największych polskich spółek.

Wykres kontraktów na WIG20 - skala 5 minutowa
FW20 13072018 wykres 5 minutowy

Z przewagi sprzedających na razie niewiele wynika, poza tym, że pierwsza próba przełamania spadkowej linii trendu okazała się nieudana. Niedźwiedzie nie potrafią sprowadzić rynku z powrotem do układu coraz niżej położonych czarnych świec. Obecna konsolidacja przybiera postać rombu i coraz bardziej zaczyna wskazywać, że ma charakter korekty, po której kupujący po raz kolejny spróbują wzrostu i wyjścia górą z tej figury. Sytuację sprzedających poprawi spadek poniżej 2112 punktów na kontraktach. Warto jednak uważać na możliwy szybki powrót powyżej tego wsparcia. Nieco wyżej ważnym wsparciem jest strefa 2120 – 2123 punktów. Już kilkukrotnie pozostawiła na wykresie jedynie cienie po akcjach podaży.