Kontrakty FW20 krótkoterminowo

Kontrakty terminowe na WIG20 znalazły się w ważnym miejscu. Dalszy rozwój sytuacji FW20 zależy od zachowania indeksu największych spółek w okolicach 2285 – 2260.

Wykres kontraktów na WIG20 - skala godzinna
FW20 08062018 wykres godzinny

Tutaj mamy opadającą linię trendu spadkowego, który męczy warszawski parkiet już od kilku miesięcy. Jakby na jej potwierdzenie kontrakty wyrysowały formację głowy z ramionami.

Notowania zaczniemy dzisiaj w okolicach linii szyi tej figury. Wskazane przesłanki dają pewną przewagę niedźwiedziom. Byki jednak nie pozostają bez szans. Szczególnie jeśli przykleją notowania do opadającej linii trendu. Wówczas może być łatwiej osiągnąć wybicie powyżej tej bariery.

Sytuacja kupujących FW20

Krótkoterminowo obraz rynku przedstawia się neutralnie. Sygnałem kupna powinno być wybicie kontraktów terminowych powyżej 2285 – 2286 pkt. Niżej można upatrywać szansy dla kupujących wraz z wzrostem powyżej przedziału 2260 – 2268. Mniej więcej w okolicach 2268 przebiega opór w postaci linii trendu spadkowego. Jeżeli sprzedający doprowadzą do próby realizacji spadkowej formacji głowy i ramion, okazja do wejścia w długie pozycje może pojawić się jeszcze nieco niżej. W takiej sytuacji już powrót powyżej 2246 mógłby załamać formację i wywołać ucieczkę krótkich pozycji. Oczywiście walka o linię szyi rządzi się swoimi prawami i możliwe są tu również naruszenia.

Sytuacja sprzedających FW20

Sprzedający FW20 upatrują szansy kontynuacji spadków wraz z wyłamaniem się poniżej 2242 pkt. Poziom docelowy to okolice 2200 punktów. Zamiast realizacji RGR’a możemy zobaczyć nieudaną próbę wybicia poniżej 2242 i powrót powyżej 2246 oraz powyżej 2268. Warto być przygotowanym na taką sytuację. Jej realizacja oraz udany atak na lokalne szczyty spowoduje utratę inicjatywy na rzecz kupujących.

Wygasają kontrakty czerwcowe

Ten tydzień zdominowany będzie przez wygasanie czerwcowej serii kontraktów terminowych i rolowanie pozycji na nową serię. To dodatkowe utrudnienie dla inwestorów i dla samej analizy, ponieważ seria wrześniowa FW20U1820 jest notowana ze znaczną ujemną bazą w stosunku do serii wygasającej.

Facebook Comments