JSW balansuje nad wsparciem

Akcje grupy węglowej JSW od kilku miesięcy poruszają się w szerokiej lekko rosnącej konsolidacji. Kurs utworzył ją przy maksimach trendu wzrostowego. Można się zastanawiać, czy jest to dobra okazja inwestycyjna do gry na wybicie? Czy też akcjom JSW brakuje ostatniej fali wzrostowej tworzącej nowy szczyt notowań powyżej 109,75, po czym rozpocznie się większa fala korygująca wzrosty? W takim układzie konsolidacja stworzy klin zwyżkujący.

Wykres akcji JSW - skala tygodniowa
JSW 16022018 wykres tygodniowy

Obecne warunki rynkowe stawiają JSW w neutralnym położeniu. Nie udało się wybicie górą z prawie miesięcznej konsolidacji wokół zakresu 96,60 – 102. Rynek nie kwapi się jednak z testem jego dolnego ograniczenia. Być może dlatego, że lekko poniżej ceny 97 złotych znajduje się ważne wsparcie dla scenariusza wzrostowego. Daje ono techniczne podstawy do oczekiwania na kolejny atak na szczyt.

Czy JSW pokusi się o wyższą cenę akcji?

Kupujący powoli zapominają szał zakupów jaki ogarnął akcje spółki JSW w 2016 roku. Od tamtego czasu ich wartość nieco wzrosła dając zarobić inwestorom kilkadziesiąt dodatkowych procent zysku. Teraz powinni zwracać duża uwagę na wsparcie na poziomie 95,29. Może ono pełnić zasadniczą rolę powstrzymującą rozwinięcie korekty spadkowej w kierunku 60 złotych za akcję. Dopóki kurs akcji JSW nie zamknie dnia poniżej 95,29 zł byki dysponują lekką przewagą na tym rynku. Argumentem przemawiającym za wzrostami będzie zamknięcie dnia powyżej 104,50. Wówczas inwestorzy mogą rozważyć decyzję zakupu akcji JSW.

Wykres akcji JSW - skala dzienna
JSW 16022018 wykres dzienny

Transakcja powinna być obliczona na osiągnięcie kilku procent zysku. Warto zabezpieczyć ją przed ewentualnym zwrotem poniżej poziomu zakupu. A to dlatego, że Jastrzębska Spółka Węglowa po przebiciu poziomu 109,75 nie tylko może przyśpieszyć tendencję wzrostową. Może również zakończyć cały impuls wzrostowy rozpoczęty w 2016 roku i zwrotem w dół rozpocząć właściwą korektę hossy.

Ryzyko rozpoczęcia spadków jest duże

Posiadacze papierów JSW powinni być przygotowani na ewentualny scenariusz spadkowy. Technicznie sytuacja spółki wygląda dobrze. Może się jednak okazać, że nowy szczyt będzie punktem kulminacji pozytywnych nastrojów. Zwrot w dół to ryzyko konsekwencji w postaci spadków do 84 złotych za akcję, a w dalszym zakresie nawet do 60 złotych. Tam na wykresie powstała luka hossy i dołek korekty, którą trzeba oznaczyć jako falę czwartą. Sygnał takiej rozgrywki da nowy szczyt, a następnie spadek poniżej 108. Alternatywnie, słabość JSW pojawi się wraz ze spadkiem kursu akcji poniżej 95,29. Wówczas rynek od razu, bez kolejnego ataku na szczyt, będzie chciał sypnąć akcjami jastrzębskiej spółki. Istotne jest aby sprowadzenie kursu poniżej 95,29 nie odbyło się jedynie samymi cieniami świec. Tylko zamknięcie dnia poniżej tej wartości da przewagę sprzedającym.

Rozstrzygnie rynek

Jak zawsze, to rynek zdecyduje, który scenariusz okaże się słuszny. Obecnie mamy sytuację neutralną. Wsparcia w trendzie wzrostowym zazwyczaj bywają bronione. Inaczej dzieje się, gdy notowania akcji przechodzą do spadków. Inwestorzy giełdowi wykorzystują scenariusze spadkowe do sprzedaży akcji i ich odkupienia po niższych cenach.

Facebook Comments