Długoterminowe wsparcie na KGHM

Akcje KGHM próbują podnieść się po sierpniowej wyprzedaży. W tle widać ważne wsparcie długoterminowe w postaci linii trendu wzrostowego. Na wykresie miesięcznym tworzy je również poziom 73,88. Niewiele pozostało do zakończenia miesiąca, a kurs KGHM oscyluje blisko.

Wykres akcji KGHM - skala miesięczna
KGHM 18102019 wykres miesięczny

Zamknięcie października poniżej tej wartości może zagrozić dalszymi zniżkami ceny akcji.

Długoterminowa sytuacja techniczna KGHM

Lekko niżej w okolicach 72 złotych przebiega długoterminowa linia trendu wzrostowego. Byki powinny bronić tak istotnego poziomu wsparcia. Warto jednak zwrócić uwagę na inny element. Otóż wykres miesięczny KGHM pokazuje nam w pełni ukształtowany impuls wzrostowy i korektę spadkową, która nastąpiła po nim. Pytanie jest następujące. Czy ta korekta uległa już zakończeniu na minimum 49,51? W takim układzie obecnie moglibyśmy śmielej myśleć o wybronieniu kursu na poziomach wsparć w zakresie 72 – 75 złotych za akcję. I następnie o wygenerowaniu kontynuacji zapoczątkowanej w 2016 roku fali wzrostowej. Czy też może korekta spadkowa nadal trwa? Przy takim rozwoju wypadków należałoby się spodziewać rozwinięcia fali zniżkowej i ataku na minima 49,51 #KGH.

Wykres akcji KGHM - skala tygodniowa
KGHM 18102019 wykres tygodniowy

Krótkoterminowa sytuacja techniczna KGHM

Opisana sytuacja długoterminowa ma istotny wpływ na notowania miedziowego kombinatu w krótkim terminie. Tutaj można wyznaczyć kolejne punkty wsparć zlokalizowane na mniejszych interwałach czasowych. Na tygodniu ważny poziom to 73,95. Oczywiście jest to cena istotna dla tygodniowego zamknięcia notowań akcji KGHM Polska Miedź. Niestety jak widać w trakcie danego przedziału czasowego już kilkakrotnie naruszana, co stanowi istotny problem dla inwestorów. Ostatecznie jednak na przełomie ostatnich 10 tygodni żaden z nich nie zamknął się poniżej 73,95. Dlatego skuteczniejsze może być wyznaczenie kluczowych poziomów cenowych na skali dziennej i reagowanie na nie właśnie w trakcie dziennych notowań. Krótkoterminowo sytuacja techniczna KGHM też wygląda bardzo ciekawie. Trudno jednoznacznie wskazać, czy fala spadkowa z wykresu dziennego uległa już zakończeniu. Otóż spadki 84,26 do 73,50, mogą być zakwalifikowane zarówno jako ostatni impuls kończący całą strukturę, jako ostatni impuls kończący strukturę spadku realizowaną od lipca, jak też jako pierwsza z fal zstępujących kolejnej większej struktury spadkowej. Wreszcie niewykluczone, że wykres KGHM rysuje nam tutaj trójkąt.

Co mogą zrobić kupujący akcje KGHM?

Wstępnym sygnałem kupna dla kupujących jest przebicie w górę poziomu 80,60. Warto jednak bardzo uważać w tym zakresie. Przydatne będzie zlecenie obronne typu stop loss. Pozytywny rozwój wypadków powinien przyczynić się do przetestowania przynajmniej szczytu na 84,26. Tam możliwy jest zwrot kursu KGHM w dół. Ewentualnie kontynuacja podejścia nawet w okolice 90 złotych za akcję miedziowej spółki. Potwierdzeniem zakończenia korekty spadkowej będzie tutaj raczej dopiero przełamanie wysoko położonego oporu w zakresie 92,06 – 94,06.

Wykres akcji KGHM - skala dzienna
KGHM 18102019 wykres dzienny

Sprzedający akcje KGHM czekają na minimach

Wyżej, na większym ryzyku, można zaryzykować próbę sprzedaży przy spadku poniżej 75,20. Taki punkt wejścia daje szansę na odpowiednie wyprzedzenie próby testu minimów. Standardowo sprzedający powinni ustawić swoje zlecenia sprzedaży wraz z zejściem poniżej 73,50. Jest to wstępny poziom kontynuacji wyprzedaży. Potwierdzeniem powinno być również przełamanie 72,40. Pamiętajcie o wsparciu długoterminowym dla akcji KGHM, które jest ulokowane właśnie w pobliżu tych obszarów. Jeżeli podaż da radę pokusić się o taki atak, to wcale nie jest wykluczone, że spotka się z kontrą popytu. Właśnie dlatego warto również w tym przypadku zabezpieczyć się zleceniem odkupującym akcje.

Podsumowanie

Tutaj mamy szansę na całkiem niezły zakup akcji. Dodatkowo notowania miedzi również wyglądają, jakby chciały zakończyć korektę spadkową. A DM mBanku podwyższył rekomendację dla KGHM z trzymaj do akumuluj. Oczywiście na obecnych poziomach cenowych KGHM może się jeszcze dużo wydarzyć. Zagrożenia są realne. Pamiętajmy również o szerszym obrazie całej gospodarki światowej i ostrzeżeniach o możliwym kryzysie. Dziękuję wszystkim za polubienia i komentarze na Facebooku. Będę wdzięczny za polecenia materiału swoim znajomym.