CD Projekt broni linii trendu wzrostowego

Po jednym dniu słabości CD Projekt nadal zachowuje się lepiej niż rynek. Giełdowe byki bronią kolejnej linii trendu wzrostowego. W tej chwili przebiega ona w okolicach 213 – 214 złotych za akcję #CDR.

Wykres akcji CD Projekt - skala dzienna
CD Projekt 09082019 wykres dzienny

Trudno stwierdzić czy obrona się uda. Można jednak próbować wyznaczyć ważne poziomy cenowe na wykresie akcji CD Projektu. Można również wskazać kilka mocnych i słabych stron sytuacji technicznej spółki.

Mocne strony akcji CD Projektu

  • Walor jest nadal silny. Niedawno próbował wyjścia na nowe maksima cenowe. To się nie udało, ale kupujący zaangażowali w atak całkiem spore kapitały. Po wspinaczce w górę na małym wolumenie końcówka lipca przyniosła przyśpieszenie wzrostu i zdecydowany wzrost obrotów.
  • Spółka znajduje się w trendzie wzrostowym. Jego moc zdaje się słabnąć, jednak na razie inicjatywę nadal utrzymują byki.
  • Znamy datę premiery gry Cyberpunk 2077.

Słabe strony akcji CD Projektu

  • Niższy szczyt. Kupującym nie udał się atak na szczyt. W efekcie powstał nieco niższy wierzchołek. Teraz swoją szansę będą próbowali wykorzystać sprzedający. Atak na dołek zlokalizowany na poziomie 200,60 jest możliwy.
  • Formacja gwiazdy wieczornej. Wraz z odwrotem, na wykresie CD Projektu utworzyła się formacja przypominająca gwiazdę wieczorną. Może to być zakończenie obecnej fazy trendu wzrostowego.
  • Negatywne dywergencje. Od dłuższego czasu notowaniom akcji CDR towarzyszą też negatywne dywergencje na dziennym MACD.
  • Większe obroty pojawiają się na sesjach spadkowych. Jedynym wyjątkiem był ostatni dzień lipca.
  • Wysoka wycena akcji.
Wykres akcji CD Projekt - skala godzinna
CD Projekt 09082019 wykres godzinny

Kupujący bronią 213-214 oraz 211,60

Celem kupujących jest niedopuszczenie do spadku kursu akcji CDR poniżej lokalnych minimów. Stanowią one jednocześnie lekko wznoszącą się linię trendu wzrostowego. Utrzymanie tego wsparcia da szansę na podjęcie kolejnej próby wzrostowej. Opór znajduje się już w strefie 219,30 – 221,70. Obrazują go dokładnie górne cienie ostatnich świec dziennych. Z tego względu miejsca jest dosyć mało. Jeżeli kupującym udałoby się wybić powyżej 222 złote za akcję, może to być wstępny sygnał kupna na CD Projekcie. Trzeba jednak bardzo uważać, ponieważ ryzyko jedynie naruszenia tego poziomu jest spore.

Sprzedający mają problem z kontynuacją spadku

Słabe strony towarzyszące CD Projektowi na razie wystarczają jedynie na ostre, ale nieznaczne korekty trendu wzrostowego. Dopiero utworzenie nowego dołka niższego niż te z ostatnich miesięcy notowań może przełożyć się na przejęcie inicjatywy na rynku spółki przez niedźwiedzie. Wstępnym sygnałem sprzedaży będzie wyjście dołem poniżej 211,60. Takie zachowanie ma szansę sprowadzić kurs akcji do okolic 200,60. Przebicie tego dna może nie być łatwe. W przedziale 195 – 202 mieliśmy już kilka lokalnych minimów, które stanowiły mocne wsparcie dla obozu byków. Jeżeli jednak udałoby się przełamać ten poziom, następnym obszarem obrony będzie strefa 170 – 175.

Facebook Comments