Bank Handlowy ryzykowna inwestycja

Akcje Banku Handlowego znajdują się w rozległej konsolidacji. Ma ona wymowę negatywną. Kurs od końca 2015 porusza się w zakresie 53,56 – 79,75.

Akcje Banku Handlowego martwym punkcie
Bank Handlowy 14072017 wykres tygodniowy

W ostatnich tygodniach przebił linię trendu wzrostowego utworzoną po lokalnych dołkach. Wykonał powrót do tej linii. Teraz popyt i podaż walczą o rozstrzygnięcia co do dalszego kierunku. Czy zmierzamy do testu dna z czerwca 2016 roku na poziomie 58,47?

Wzrost po powrocie do przełamanej linii trendu spadkowego?

W wykresie notowań akcji Banku Handlowego trudno doszukać się jednoznacznych dobrych okazji dla kupujących. Szansą jest możliwość wzrostu w ramach korekty do zakresu luki 72,10 – 74,07. Scenariusz taki wejdzie do gry, jeśli cena akcji przebije do góry poziom 69,77. Wcześniej można wyznaczyć wstępny sygnał kupna wraz z przełamaniem wartości 68,63 za akcję.

Bank Handlowy wykres długoterminowy
Bank Handlowy 14072017 wykres miesięczny

Na plus bykom trzeba zaliczyć, że akcje Handlowego wróciły również do przełamanej linii trendu spadkowego i obecnie próbują akcji wzrostowej. Ryzyko inwestycyjne tego scenariusza polega na tym, że może być to tylko dokończenie korekty. Kurs utworzy falę e w średnioterminowym trójkącie i jednocześnie wykona głębszy ruch powrotny do przełamanej linii trendu wzrostowego. Dopiero wybicie się powyżej 78,47 powinno postawić kupujących w bardziej komfortowej sytuacji.

Czy spadek po ruchu powrotnym do przebitej linii trendu wzrostowego?

Jeśli wzrost utknie na ostatnich maksimach do kontrataku powinny ruszyć giełdowe niedźwiedzie. Sprzedający walory Banku Handlowego uzyskają okazję do zaatakowania lokalnych minimów leżących na poziomie 64,60. To zdecydowanie pogorszyłoby układ techniczny akcji BHW. Pojawiłoby się ryzyko spadku ceny akcji Handlowego do wspomnianych wyżej minimów z czerwca 2016.

Bank Handlowy wykres krótkoterminowy
Bank Handlowy 14072017 wykres dzienny

Byłoby również wyzwalaczem mogącym doprowadzić do zdecydowanie gorszych konsekwencji w postaci wybicia poniżej 53,56. Bank Handlowy rysuje figurę podobną do trójkąta. Jego kontynuacja i przebicie minimów z 2015 roku może uruchomić kolejne spadki ceny akcji nawet do 39,31 złotych za papier.

Wykres notowań akcji Banku Handlowego średnioterminowo wygląda słabo. Widać na nim wyraźne zagrożenia, których materializacja może przyczynić się do dużego obsunięcia kursu. Jak się okazuje, pozytywy też udało się znaleźć szczególnie w długoterminowym obrazie spółki. Jakiś czas temu pisałem o całym sektorze bankowym reprezentowanym przez WIG_Banki. Brak sforsowania kluczowego oporu na indeksie branżowym może podażowo oddziaływać na akcje spółek bankowych w tym akcje Banku Handlowego. Pamiętajmy również, że banki pozostają ciągle na cenzurowanym. Tym razem coraz większe kręgi zaczyna zataczać spór o tzw. trwały nośnik.