Analiza techniczna akcji Apatora

Na prośbę Pana Rafała przygotowałem dzisiaj analizę techniczną akcji spółki Apator. Walor ma za sobą mocniejszą akcję wzrostową i reakcję w postaci trwającej głębokiej korekty spadkowej.

Wykres akcji Apator - skala miesięczna
Apator 03072018 wykres miesięczny

Taka sytuacja trochę bardziej moim zdaniem preferuje obóz niedźwiedzi. Jednak jak zwykle scenariusz wzrostowy też jest możliwy.

Tylko trzy fale na Apatorze

Obawa o możliwości strony popytowej na akcjach spółki Apator wynika, głównie z widocznych na wykresie spółki jedynie trzech fal wzrostowych. Głęboka korekta spadkowa, która po nich nastąpiła sugeruje, że potencjał spadkowy mógł nie zostać jeszcze wyczerpany. Istnieje ryzyko, że cena akcji Apatora podejmie próbę przetestowania dna na poziomie 20,09 złotego za papier. Długoterminowe wsparcie zlokalizowane jest w przedziale 19,39 – 18,19. Kupujący mają jednak szansę na „poprawienie” wykresu Apatora.

Jak byki mogą poprawić sytuację techniczną Apatora?

Pierwszym warunkiem jest niedopuszczenie do spadku kursu poniżej 21,16. Jeżeli byki tego dokonają, wzrosty powinny przełamać strefę oporu na luce bessy. Wyjście powyżej przedziału 24,00 – 24,80 będzie wstępnym sygnałem kupna.

Wykres akcji Apator - skala dzienna
Apator 03072018 wykres dzienny

Potwierdzenie sygnału nastąpi wraz z wybiciem kursu Apatora powyżej maksimów na 26,30. W takich warunkach popyt ma szansę aktywować ostrą falę wzrostów tzw. trójkę w trójce. Tym samym, technicznie, byki odzyskają inicjatywę na akcjach Apatora.

Brak fali kończącej

Wykres spółki Apator jest bliski potwierdzenia wyjścia dołem z wzrostowego kanału, który utworzyły jedynie trzy fale. To stawia pod znakiem zapytania kontynuację ruchu wzrostowego. W najbliższych dniach inwestorzy mogą oglądać próby utrzymania kursu akcji na obecnych poziomach w granicach 22 – 24 złotych za akcję Apatora. To co zobaczymy później rozstrzygnie o kierunku ruchu. W przypadku spadku poniżej 21,16 scenariusz wzrostowy zostanie zastąpiony scenariuszem spadkowym. Sprzedający będą mieli bardzo blisko do przetestowania minimum na 20,09. Możliwe jest nawet jego przełamanie i test długoterminowych wsparć wskazywanych wyżej. W ten sposób rynek może wyrysować inwestorom formację motyla Gartleya. Minus tego scenariusza polega na zachodzeniu na siebie fal spadkowych.

Ryzykowna mała płynność

Mimo lekkiego wskazania na niedźwiedzie, sytuacja jest otwarta. Obydwie strony rynku mają szansę poprowadzenia swojej gry. Na koniec warto zaznaczyć, że Apator to spółka o małej płynności. Z tego względu ruchy na takim walorze mogą mieć dosyć przypadkowy charakter. Zwiększa to ryzyko inwestycji w takie akcje o czym każdy, a szczególnie mały inwestor, powinien pamiętać.

Facebook Comments