Alior Bank z 20% potencjałem wzrostu

Na podstawie fundamentalnego wskaźnika Ceny do Zysku C/Z można postawić założenie, że akcje Alior Banku mają aż 20% potencjał wzrostu. Analiza techniczna też zaczyna dawać pierwsze pozytywne wskazania.

Wykres akcji Alior Bank - skala dzienna
Alior Bank 12072019 wykres dzienny

Niemniej kurs akcji Aliora mocne sesje przeplata zdecydowanie słabszymi i nie może się oddalić zanadto od swojej strefy wsparcia. Jakie zagrożenia towarzyszą wskazanemu założeniu? Zapraszam na analizę akcji #ALR

Jeden z najlepszych C/Z w branży bankowej

Alior Bank może pochwalić się jedną z najlepszych relacji ceny akcji do osiąganego zysku spośród wszystkich banków notowanych na GPW. Jego C/Z wynosi obecnie 10,40, gdy większość dużych banków oscyluje w przedziale 12 – 17. PKO BP ma wskaźnik ceny do zysku na poziomie 13,40. Dla PEKAO S.A. C/Z wynosi 12,90. Popularny mBank ma go na wysokości 15,90. Na tej podstawie można zakładać, że kurs akcji Alior Banku jest w stanie poprawić swoje notowania, zbliżając się do dolnej granicy przedziału grupującego inne banki, czyli do wartości około 12-13 krotności osiąganego zysku. Innymi słowy, takie założenie wskazuje możliwość wzrostu ceny akcji nawet o około 20%. Co jest zagrożeniem dla tak pozytywnego scenariusza? Najbliższe sprawozdanie finansowe. 6 sierpnia poznamy wyniki za pierwsze półrocze 2019. Już teraz wiadomo, że w drugim kwartale spółka odpisała 140 mln zł wynikające z problemów finansowych klienta z branży spożywczej. Automatycznie więc wskaźnik Ceny do Zysku ulegnie najprawdopodobniej pogorszeniu i osiągnie wyższą wartość. Wraz z ogłoszeniem tej decyzji walory Aliora mocno traciły na wartości, jednak w następnych dniach odzyskały część strat. Może to oznaczać, że gorszy wynik mamy już w cenach, a inwestorzy pozytywnie patrzą na drugie półrocze.

Analiza techniczna daje bykom szansę na kontynuowanie korekty w górę

Dwie przyśpieszone linie trendu spadkowego zostały pokonane. Inwestorzy kupujący akcje Alior Banku liczą na trochę więcej. Może nawet na wskazywane 20% zysku. Pierwsze jaskółki zwrotu w górę widać było już w czerwcu. Na facebooku wskazywałem, że jest szansa na rozpoczęcie korekty. I rzeczywiście po zamknięciu powyżej 50,10 kurs banku nie spadł już poniżej czerwcowych minimów.

Następnie przełamał przyśpieszoną linię trendu spadkowego, by po kolejnych sesjach zrobić to samo z linią spadków rozpoczętych w marcu. Daje to szansę na kontynuowanie wspinaczki w górę. Najbliższe opory znajdziemy na 54,40 i w okolicach 56,60 – 57,70.
O drugim przedziale jako celu byków wspominał Tomasz Gessner. Na pewno w zakresie luki bessy znajduje się mocny opór techniczny wsparty dodatkowo lokalnym dołkiem. Jednak w wypadku Aliora możemy mieć do czynienia z korektą całego ruchu spadkowego zapoczątkowanego w lutym 2018 roku. Tym samym są podstawy, aby realny zasięg wzrostu był nieco wyższy. Na wykresie akcji spółki formuje się zarys odwróconej głowy z ramionami. W szerszej perspektywie możemy mówić o obronie dna z 2017 roku i szansach na podwójne dno. Wybicie kursu powyżej strefy 23,50 – 23,70 może zakończyć ostatnie wahania i wygenerować następną falę wzrostową, która podniesie wartość akcji o kilka kolejnych złotych. Szerokość dotychczasowego wzrostu to 5,60. Jej odłożenie w górę daje możliwy zasięg na poziomie 59,30. Z tego poziomu będzie już bardzo blisko do szczytu ostatniej fali wzrostowej na poziomie 64,50. Dodatkowym wsparciem dla inwestorów kupujących akcje Alior Banku jest średnia krocząca z 50 sesji giełdowych. Kurs spółki wyszedł powyżej średniej. Teraz trzeba jednak jeszcze powalczyć o utrzymanie takiego układu i zmianę jej kierunku na wzrostowy.

Wykres akcji Alior Bank - skala dzienna szersza perspektywa
Alior Bank 12072019 wykres dzienny – szersza perspektywa

Podaż może wykorzystać wahania popytu

Dotychczasowe dokonania kupujących są bardzo wyważone. Kurs minimalnie naruszył średnioterminowe dno. Teraz mozolnie wspina się w górę. Codziennie widać również sporą podaż, która dosyć szybko potrafi osłabić notowania. Być może struktura spadkowa nie stanowi jeszcze zakończonej całości. Dlatego warto uważać na potencjalny zwrot w dół i poprawienie lokalnego dna. Jeżeli opór na poziomie 53,70 nie zostanie przezwyciężony, niedźwiedzie mogą przypuścić szturm na wsparcie zlokalizowane na wysokości 50,85. Utrata tego poziomu cenowego w cenach zamknięcia dnia będzie wstępnym sygnałem sprzedaży akcji Alior Banku. Negatywnie na notowaniach może odbić się również ewentualny zwrot w dół wykonany po pokonaniu oporu w strefie 53,50 – 53,70. Ostatecznym sygnałem sprzedaży powinno być przebicie wzrostowej linii trendu, która obecnie przebiega w okolicach 50 złotych za walor #ALR.