Akcje PlayWay tuż przed wyprzedażą?

Akcje PlayWay znalazły się niebezpiecznie blisko przyspieszonej wzrostowej linii trendu. Sam trend jest nadal zwyżkowy, ale i bardzo zaawansowany. Dlatego na wykresie dziennym spółki gamingowej pojawia się coraz więcej czarnych świec. Kurs akcji znajduje się w konsolidacji. Wybicie poniżej 169,20 złotych będzie stanowić sygnał sprzedaży PlayWay. Spółkę może czekać dość dynamiczna wyprzedaż.

Wykres akcji Play Way - skala dzienna
Play Way 08112019 wykres dzienny

Choć tej bardziej należałoby się spodziewać w przypadku rozpoczęcia większej korekty na rynkach amerykańskich, a przede wszystkim korekty spółek określanych jako wzrostowe – growth. W przeciwnym razie duża popularność polskiej branży gier może zdecydowanie złagodzić przebieg korekty spadkowej.

Ostatnia szansa obrony dla kupujących akcje PlayWay

Trend akcji PlayWay jest nadal wzrostowy. Kurs zbliża się właśnie do lekko rosnącej linii trendu wzrostowego opartej na dołkach z 2018 roku. Jest to bardzo istotne wsparcie, którego utrzymanie może równie dobrze wyznaczyć kolejny dołek na wykresie PlayWay. Dodatkowe wsparcie tworzy luka hossy utworzona w przedziale 165,20 – 167,30, czyli dosyć blisko poziomów cenowych, które będą decydujące dla dalszego kierunku ruchu spółki. Tutaj inwestorzy kupujący akcje Play Way mają okazję do powstrzymania przeceny i skierowania notowań na nowe szczyty. Może to się odbyć przy założeniu, że ostatnia fala wzrostowa nie jest jeszcze wykończona. Na wykresie można próbować wyznaczyć układ podobny do trójkąta. W każdym razie wstępny sygnał kupna padnie po przebiciu w górę 182,60. Znajdzie on potwierdzenie wraz z wybiciem kursu PlayWay powyżej 192 złotych za walor. Kupno będzie obarczone wysokim ryzykiem.

Linia szyi spadkowej formacji głowy z ramionami w grze

Niebezpieczeństwo rozwinięcia fali wyprzedaży na PlayWay zwiększa spadkowa formacja głowy z ramionami. W zasadzie już w piątek mieliśmy kolejną próbę ataku na linię szyi. Na razie zakończyła się ona bez zdecydowanego rozstrzygnięcia. Wygląd świecy pozostawia jednak wrażenie, że podaż jest coraz silniejsza. A czarne świece są budowane na większym wolumenie obrotu. Jeżeli chodzi o sprzedaż akcji Play Way sygnał sprzedaży padnie wraz ze spadkiem ceny poniżej 169,20 złotych za walor. Zakładam, że wraz z tą ceną giełdowe niedźwiedzie zaatakują wsparcie luki hossy. Jej zamknięcie powinno przesądzić o kontynuacji korekty spadkowej producenta gier #PLW. Inwestorzy posiadający akcje spółki mogą rozważyć ich sprzedaż na sygnale sprzedaży z zamiarem odkupienia papierów po niższej cenie. Jest to jedna z opcji ochrony zysku lub ograniczania straty. Warto również być przygotowanym na potencjalne naruszenia i podwyższone emocje.

Poziom docelowy spadków na PlayWay

Z wykresu akcji spółki wynika, że kurs Play Way jest zagrożony spadkiem do poziomu około 120-140 złotych. W tym obszarze przebiega główna linia trendu wzrostowego. Jeżeli jednak zgodnie z analizą techniczną przyjmiemy możliwość zniesienia całej ostatniej fali wzrostów, wówczas uzyskamy poziom docelowy spadku na wysokości około 95 złotych za akcję #PLW. Znaczny wpływ na giełdową wycenę akcji spółki mogą mieć wyniki finansowe. Raport okresowy za III kwartał PlayWay przekaże 29 listopada 2019.

Zapraszam na profil facebookowy Pokonaj Rynek!, gdzie zamieszczam aktualizacje do opublikowanych analiz.

Facebook Comments