Akcje PKP Cargo bez sygnałów zmiany trendu

Akcje przewoźnika kolejowego PKP Cargo straciły w ciągu trzech miesięcy połowę swojej wartości. Trend spadkowy zaczął się jednak dużo wcześniej. W szczycie swoich notowań giełdowych #PKP kosztowało aż prawie 90 złotych. Teraz mamy kurs na poziomie 22,75 złotych.

Wykres akcji PKP Cargo - skala dzienna
PKP Cargo 04102019 wykres dzienny

Analiza techniczna na razie nie wskazuje tutaj jednoznacznego poziomu cenowego, który mógłby stanowić dobry sygnał kupna. Byki nie wykonały jeszcze na tym walorze żadnej akcji, na której można by oprzeć próbę dalszego umocnienia notowań akcji PKP.

Wskaźniki giełdowe mówią, że korekta wzrostowa może być blisko

Z drugiej strony wskaźniki giełdowe wykorzystywane przy analizie technicznej wskazują na duże wyprzedanie rynku akcji PKP Cargo. Niektóre z nich, na przykład dzienny MACD, rysują już pozytywne dywergencje. Może być to zapowiedź zwrotu na akcjach spółki.

Układ fal również wskazuje możliwość wyczerpania fali spadkowej

Po pierwsze od kwietnia mamy na wykresie ukształtowany 5-falowy impuls spadkowy. Taka sytuacja sugeruje możliwość wystąpienia przynajmniej korekty wzrostowej na papierach PKP Cargo. Po drugie wrześniowa fala spadków też ma wygląd pięcio-falowego impulsu. Mamy tutaj większy i mniejszy w pełni ukształtowany impuls spadkowy. Po takich układach zwykle pojawia się przynajmniej układ korekcyjny.

Spadki tworzą dwie równe fale?

Co więcej, jeśli zmierzymy wielkość fali spadkowej zapoczątkowanej w 2017 roku, uzyskamy 27,64 złotego. Ta odległość odjęta od lokalnych szczytów z 2018 i 2019 daje przedział 20,13 – 21,39. Obecne spadki jeszcze nie osiągnęły tej wartości. Dotychczasowe minima to 21,70. Jest to jednak bardzo blisko tak określonych poziomów docelowych.

Wykres akcji PKP Cargo - skala godzinna
PKP Cargo 04102019 wykres godzinny

Strategia spekulacji

Tak jak wskazywałem, w przypadku akcji PKP Cargo nie ma jeszcze jednoznacznych poziomów cenowych, które można określić jako poziomy kupna stwarzające szansę skutecznego zainwestowania w tę spółkę. Można jednak pokusić się o spekulację, której ryzyko określiłbym jako średnie. Jeżeli cena akcji PKP wyjdzie powyżej 22,95, będzie to wstępny sygnał kupna akcji spółki. Spodziewana korekta wzrostowa może docelowo sięgnąć poziomów w przedziale 24,90 – 25,80 lub nawet 29 złotych za akcję PKP. Będzie to swoisty take profit zysku dla tego papieru. Szczególnie warto uważać przed poziomem 24,90, gdzie zakończenie korekty może ostrzegać przed możliwością utworzenia jeszcze niższego dołka. Jak widać szanse są, w dalszym ciągu będzie to jednak łapanie spadkowego noża. Sytuacja techniczna PKP jest nieco podobna do tej jaka tydzień temu miała miejsce na wykresie JSW.

Facebook Comments