3 scenariusze kontraktów na WIG20 na 2019

Końcówka roku na warszawskiej giełdzie charakteryzuje się dużą zmiennością. Co szykuje rynek inwestorom w 2019? Polaryzacja oczekiwań dla kontraktów na WIG20 jest duża. Prezentuję 3 scenariusze rozwoju sytuacji na indeksie WIG20 i opartych na nim kontraktach FW20 w następnych miesiącach. Potencjalnych opcji powinno być więcej. Zachęcam do dzielenia się nimi w komentarzach.

Nastawieni pozytywnie inwestorzy już witali się z gąską, gdy WIG20 i kontrakty wykazywały siłę względem rynków zewnętrznych. Byliśmy o włos od poziomu 2400. Gdy nagle moc zamieniła się w słabość i wartość obu instrumentów spadła znacznie, lądując znów w pobliżu 2200 punktów. Tam przewagę uzyskiwały negatywne oczekiwania niedźwiedzi. Nic jednak z tego nie wyszło, ponieważ byk znów pokazał siłę i wyciągnął rynek w neutralną strefę 2300 punktów. Warto zauważyć, że wzrostom towarzyszą zdecydowanie większe obroty niż ruchom spadkowym. Jest to bardzo pozytywny objaw. Widać wyraźnie, że kapitał angażuje się w akcje reprezentowane przez indeks WIG20. W nadchodzącym tygodniu wypada piątek trzech wiedźm, dzień wygasania grudniowej serii kontraktów terminowych. Wprowadzi to trochę dodatkowej niepewności na rynek. Trudno jest obecnie rozstrzygnąć, czy rozliczenie nastąpi wysoko, czy nisko. Nie wiadomo w jakim stopniu zmieni to układ techniczny rynku. Każdy inwestujący na GPW zadaje sobie pytanie. Co stanie się w samej końcówce 2018 roku i w pierwszych miesiącach 2019?

Kontrakty na WIG20 spadną do 1800 punktów w scenariuszu spadkowym

Trochę inaczej niż zazwyczaj, na początku prezentuję opcję spadkową, a to z uwagi na 3 kwestie. Po pierwsze, atmosfera na giełdach zachodnich i za oceanem jest daleka od pozytywnej. Indeksy szorują po lokalnych dnach, gdy FW20 i WIG20 są nieco bliżej lokalnych szczytów. Po drugie, nastroje polskich inwestorów są również słabe.
Od kilku miesięcy zdecydowana większość spodziewa się trendu spadkowego. Po trzecie, także w rozmowach ze mną wskazujecie na większe prawdopodobieństwo spadków. W związku z powyższym uznałem, że ten scenariusz należy zaprezentować jako bazowy. Chociaż osobiście jestem bliższy scenariuszy wzrostowych.

Wykres kontraktów na WIG20 - skala miesięczna
FW20 14122018 wykres miesięczny scenariusz spadkowy

Spadkowy scenariusz rozwoju sytuacji na kontraktach i WIG20 zakłada, że rynek osiągnie szczyt korekty wzrostowej w obszarze 2360 – 2420 pkt. Być może to już się stało. Następnie rozpocznie ruch spadkowy w postaci fali C. Potencjał spadków może wynosić około 600 punktów. To założenie opiera się na zasadzie równości fal A i C. W takim układzie kontrakty na indeks WIG20 spadną w okolice 1800 punktów. Wstępny sygnał sprzedaży padnie, w tym scenariuszu, wraz ze spadkiem kontraktów poniżej 2140 pkt. Potwierdzeniem powinno być wybicie się w dół poniżej 2052 pkt.

Scenariusz neutralny zakłada wzrost, a potem spadek kontraktów

Polskie akcje są tanie. Nawet za pośrednictwem analizy fundamentalnej i wskaźnika Cena/Zysk widać, że wiele polskich dużych spółek ma wskaźniki wyceny akcji mniej niż 10 razy wyższe od zysków. Oznacza to, że nie są one przewartościowane. Dodatkowo indeks WIG20 nie uczestniczył w równym stopniu w hossie i do historycznie maksymalnych wartości na poziomie 3970 brakuje mu bardzo dużo. Z tych względów scenariusz neutralny zakłada dalszy wzrost indeksu i kontraktów powyżej strefy 2400 punktów, w kierunku szczytu na 2658 pkt.

Wykres kontraktów na WIG20 - skala miesięczna
FW20 14122018 wykres miesięczny scenariusz neutralny

Tam jednak znów opory dadzą o sobie znać. Indeks ponownie powróci w okolice 2000 punktów. Inwestujący w długie pozycje na kontraktach powinni uważać na rozwój sytuacji w obszarze 2360 – 2420. Jeżeli bykom uda się skutecznie przebić ten poziom i utrzymać powyżej lub nie zejść poniżej, wówczas otworzy się szansa dla realizacji wzrostów i co najmniej realizacji scenariusza neutralnego.

Trzecią, najmocniejszą falę hossy na kontraktach na WIG20 przewiduje scenariusz wzrostowy

Scenariusz wzrostowy bazuje nie tylko na założeniu, że polskie akcje są tanie. Zakłada  również, że jesteśmy tuż przed teoretycznie najmocniejszą falą umocnienia tzw. 3 falą hossy. Taką możliwość widać na wykresie kontraktów terminowych na indeks WIG20. W dzisiejszych czasach trzeba dodatkowo zaznaczyć, że spokój przyciąga pieniądze. A inwestorzy chyba dostrzegają, że Polska jest oazą spokoju.

Wykres kontraktów na WIG20 - skala miesięczna
FW20 14122018 wykres miesięczny scenariusz wzrostowy

Jeżeli bykom uda się skutecznie wybić powyżej przedziału 2360 – 2420, powinni zamknąć lukę bessy opartą o zakres 2448 – 2515. Szczyt na 2658 również powinien zostać przebity. Pierwszy większy opór kupujący napotkają na wysokości 2938 punktów. Docelowo indeks i kontrakty mogą dotrzeć co najmniej do poziomu 3358 pkt.

Wykres kontraktów na WIG20 - skala dzienna
FW20 14122018 wykres dzienny

Z uwagi na to, że będzie to fala trzecia, zasięg wzrostu może być większy. Pytanie tylko, czy cały wzrost miałby być jednym ciągłym ruchem, czy też dużą pięciofalową strukturą.

Jak ja to widzę?

Wszystkie trzy przedstawione scenariusze są realne. Nie można wykluczyć, że jeden z nich zostanie zrealizowany w praktyce. Zaznaczam także, że analiza techniczna umożliwia również inne rozrysowania i możliwości. Na koniec przyznam, że mnie kusi wersja wzrostowa. Oczywiście każdy poważny inwestor nie powinien się fiksować tylko na jednej możliwości. Zawsze musi być gotowy na inne rozwiązania. Plan gry, z jednoznacznym wskazaniem, kiedy będziesz kupować, a kiedy sprzedawać, jest bardzo ważnym elementem inwestowania na giełdzie.