Selvita chce dalej rosnąć?

Kolejną mocno rosnącą spółką jest Selvita. Jej akcje zyskały w krótkim okresie ponad 100%. Na wykresie mamy próbę wyjścia powyżej linii od góry ograniczającej trend wzrostowy. Taki sygnał może przełożyć się na dalsze dynamiczne wzrosty. Warunkiem jest niedopuszczenie do powrotu poniżej. Porażka może spowodować odwrócenie trendu i realizację formacji klina zwyżkującego.

Selvita 24032017 wykres tygodniowy źródło: stooq.pl
Selvita 24032017 wykres tygodniowy źródło: stooq.pl

Kupujący po dłuższym okresie zwyżkującej konsolidacji, wraz z 2017 rokiem przystąpili do mocniejszych zakupów akcji Selvity. Teraz wydaje się, że powoli łapią zadyszkę. Nie można wykluczyć ostatniego ataku na szczyt zlokalizowany na 49,60. Jednak akcjom należy się korekta. W jej ramach byki muszą obronić wsparcie w przedziale 31,03 – 36,98, które w przybliżeniu zbiega się ze wskazaną na początku górną linią trendu wzrostowego. Wzmacnia to popytowy charakter tego punktu. Powinien on być mocno broniony, jeżeli spółka nadal ma kontynuować trend wzrostowy.

Selvita 24032017 wykres godzinowy źródło: stooq.pl
Selvita 24032017 wykres godzinowy źródło: stooq.pl

Podaż zaatakuje w dwóch punktach. W przypadku wybicia ponad 49,60 trzeba uważać na możliwy powrót poniżej tej bariery. To wraz z nim padnie sygnał sprzedaży walorów Selvity. Jeżeli nie zobaczymy już nowych szczytów, wówczas sygnałem sprzedaży będzie spadek poniżej 43,02 zł za akcję. Obydwa punkty to wstępny sygnał do pozbywania się akcji Selvity. Pierwszy jest zdecydowanie mocniejszy niż drugi. Korekta powinna dotrzeć do poziomów z zakresu 31,03 – 36,98. Tam rozstrzygnie się sytuacja techniczna w średnim terminie. Utrata zaznaczonych poziomów może wygenerować zniżki do podstawy klina, czyli do wartości 8,56 zł za akcję. Warunkiem jest rozprawienie się z przedziałem cenowym 24,60 – 22,49, gdzie zlokalizowane jest kolejne mocne wsparcie.

Obrót dokonywany na Selvicie nie należy do najwyższych. Trzeba wziąć to pod uwagę rozważając inwestycję w akcje spółki. Wykonanie korekty spadkowej i obrona rynku na wskazanych poziomach może być ciekawym momentem na zakupy.

Facebook Comments