Istotne poziomy kontraktów w grze

Kontrakty na WIG20 szybko zaatakowały opór. Wygenerowały sygnał kupna. Poprawiły maksimum o 1 punkt i równie szybko zaczęły mocno spadać.

Wykres notowań kontraktów terminowych na WIG20
FW20 10112017 wykres godzinny

Takie zachowanie stanowi ostrzeżenie dla zwolenników dalszych wzrostów na giełdzie w Warszawie. Indeks WIG20 i oparte na nim kontrakty terminowe znalazły się w kluczowym miejscu dla popytu i podaży.

Trójkąt czy nowe minima?

Inwestorzy kupujący akcje i derywaty mogą grać na kształtowanie się formacji trójkąta. Obecnie jest to nieco koślawa figura, tworzona niezgodnie z zasadami przy dosyć wysokich obrotach. Niemniej taka opcja jest możliwa, ponieważ na wykresie FW20 może brakować ostatniej fali wzrostowej.

Kontrakty na istotnych poziomach
FW20 10112017 wykres dzienny

Sprzedający są pokrzepieni kolejnym odbiciem się rynku od przełamanej linii trendu wzrostowego. Skoro notowania kontraktów na WIG20 nie mogą wrócić powyżej należy przyjąć, że pogorszenie koniunktury giełdowej jest całkiem prawdopodobne.

Byki czekają na ostatnią falę wzrostów

Z punktu widzenia kupujących nic złego się jeszcze nie stało. Byki powinny zdecydowanie bronić minimów z końca października na poziomie 2451 pkt. Na wykresie świecowym kontraktów terminowych FW20 może być rysowany trójkąt. Taki wzór z punktu widzenia analizy technicznej daje większe prawdopodobieństwo kontynuacji trendu wzrostowego. Kolejna walka o nowe szczyty WIG20 jest więc możliwa. Niestety kupujący są na razie w głębokiej defensywie. Piątkowa próba odreagowania zakończyła się marnie. Poziom 2451 pkt jest bardzo blisko. Z tych względów popyt powinien mocno wziąć się w garść, jeżeli chce myśleć o wzrostach na giełdzie. Wstępny sygnał kupna padnie wraz z wybiciem powyżej 2487 – 2489 pkt. Bardzo ważne będzie to co stanie się później. Inwestorzy grający na zwyżkę powinni za wszelką cenę utrzymać zdobyte poziomy.

Wykres notowań kontraktów terminowych na WIG20
FW20 10112017 wykres 5 minutowy

Zgodnie z teorią trójkąta nie od razu uda im się zdobyć nowe maksima. Jednak ruch w górę powinien być na tyle mocny, aby znieść sporą część fali spadkowej z końca tygodnia. Opór pojawi się w okolicach 2520 punktów.

Giełdowe niedźwiedzie będą próbowały zepchnąć rynek na nowe minima

Niedźwiedzie poczynają sobie coraz śmielej. Niewiele brakuje im do przejęcia inicjatywy na WIG20. Jest to konsekwencja spadku poniżej linii trendu wzrostowego, która już dwa razy zadziałała skutecznie jako opór dla wzrostów. Poza wspominaną w poprzednich komentarzach głową z ramionami, na wykresie można teraz znaleźć również bardziej poprawną formację podwójnego szczytu. Ryzyko kontynuacji wyprzedaży akcji i kontraktów jest znaczne. Kolejne argumenty za spadkami uzyskamy, gdy notowania kontraktów na WIG20 spadną poniżej przedziału 2462 – 2451 punktów. Trudność polega na wskazaniu, czy spadek będzie kontynuowany już od początku tygodnia, czy też GPW wykona odreagowanie potrzebne do wychłodzenia wskaźników. Jeżeli ceny kontraktów wygenerują wstępny sygnał kupna, warto obserwować następne notowania instrumentów pochodnych. Może się okazać, że byki nie będą w stanie zainicjować znacznego zwrotu. Tym samym bardziej prawdopodobna stanie się dalsza wyprzedaż kontraktów i WIG20. Powrót pod poziom 2487 – 2489, a szczególnie zamknięcie poniżej 2477 może sygnalizować test strefy 2462 – 2451. Jej przełamanie powinno się przyczynić do marszu w kierunku 2430 pkt, ostatniego bastionu kupujących.

Rozstrzygnięcia zadecydują o trendzie średnioterminowym

Inwestorów giełdowych czeka ciekawy tydzień. Zmienność na warszawskim parkiecie rośnie. Przełamanie poziomów minimów 2462 -2451 i 2430 może jeszcze bardziej podkręcić presję spadkową na kontraktach na WIG20. W grę wchodzi około 130 punktów wynikające z formacji technicznych opartych o zakres 2462 – 2430. Kupujący po raz kolejny, w krótkim czasie, znaleźli się w podbramkowej sytuacji na swoim polu karnym i grozi im utrata inicjatywy na rzecz sprzedających. Czyżby rosnący pesymizm inwestorów tym razem prawidłowo wskazał kierunek rozwoju sytuacji na giełdzie?